Có 1 kết quả:

Mǎ tuō gé Luó suǒ ㄇㄚˇ ㄊㄨㄛ ㄍㄜˊ ㄌㄨㄛˊ ㄙㄨㄛˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mato Grosso, western province of Brazil