Có 1 kết quả:

Mǎ ná guā

1/1

Mǎ ná guā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Managua, capital of Nicaragua (Tw)