Có 1 kết quả:

Mǎ sī kā tè

1/1

Từ điển Trung-Anh

Muscat, capital of Oman