Có 1 kết quả:

Mǎ pǔ tuō

1/1

Mǎ pǔ tuō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Maputo, capital of Mozambique