Có 1 kết quả:

Mǎ pǔ tuō ㄇㄚˇ ㄆㄨˇ ㄊㄨㄛ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Maputo, capital of Mozambique