Có 1 kết quả:

Mǎ Fú jūn

1/1

Mǎ Fú jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ma Fujun, famous general of Zhao 趙國|赵国