Có 1 kết quả:

mǎ shù

1/1

mǎ shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) equestrianism
(2) horsemanship