Có 1 kết quả:

mǎ shù ㄇㄚˇ ㄕㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) equestrianism
(2) horsemanship