Có 1 kết quả:

Mǎ zhū luó

1/1

Mǎ zhū luó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Majuro, capital of Marshall Islands