Có 1 kết quả:

mǎ shā jī ㄇㄚˇ ㄕㄚ ㄐㄧ

1/1

Từ điển Trung-Anh

massage (loanword)