Có 1 kết quả:

mǎ shā jī

1/1

mǎ shā jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

massage (loanword)