Có 1 kết quả:

Mǎ lái yǔ ㄇㄚˇ ㄌㄞˊ ㄩˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Malaysian language