Có 1 kết quả:

mǎ qiāng

1/1

mǎ qiāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) carbine
(2) lance