Có 1 kết quả:

Mǎ gé dé bǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

Magdeburg (German city)