Có 1 kết quả:

mǎ tǒng bá

1/1

mǎ tǒng bá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

plunger for unblocking toilet