Có 1 kết quả:

mǎ bù

1/1

mǎ bù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

horse stance (martial arts)