Có 1 kết quả:

mǎ bù ㄇㄚˇ ㄅㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

horse stance (martial arts)