Có 1 kết quả:

mǎ shì zhēn zhū bèi

1/1

Từ điển Trung-Anh

pearl oyster (genus Pinctada)