Có 1 kết quả:

mǎ shì zhēn zhū bèi ㄇㄚˇ ㄕˋ ㄓㄣ ㄓㄨ ㄅㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pearl oyster (genus Pinctada)