Có 1 kết quả:

mǎ hǎi máo

1/1

mǎ hǎi máo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mohair (loanword)