Có 1 kết quả:

mǎ dēng

1/1

mǎ dēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) barn lantern
(2) kerosene lamp