Có 1 kết quả:

mǎ xióng

1/1

mǎ xióng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

brown bear