Có 1 kết quả:

Mǎ nǎo sī

1/1

Mǎ nǎo sī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Manaus (city in Brazil)