Có 1 kết quả:

mǎ gān

1/1

mǎ gān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lasso pole
(2) blind man's stick
(3) white stick