Có 1 kết quả:

Mǎ lèi

1/1

Mǎ lèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Malé, capital of Maldives