Có 1 kết quả:

Mǎ yāo kǎ

1/1

Mǎ yāo kǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Majorca (island of Spain)