Có 1 kết quả:

Mǎ yuē tè

1/1

Mǎ yuē tè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mayotte, island between NW Madagascar and Mozambique