Có 1 kết quả:

mǎ jīng

1/1

mǎ jīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

form (horse racing)