Có 1 kết quả:

mǎ yīng huā

1/1

mǎ yīng huā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Persian silk tree (Albizia julibrissin)
(2) tree rhododendron (Rhododendron delavayi)