Có 1 kết quả:

Mǎ róng

1/1

Mǎ róng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mayon (volcano in Philippines)