Có 1 kết quả:

mǎ hu

1/1

mǎ hu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) careless
(2) sloppy
(3) negligent
(4) skimpy