Có 1 kết quả:

mǎ huí chóng

1/1

mǎ huí chóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) horse roundworm
(2) parascaris equorum