Có 1 kết quả:

mǎ xián

1/1

mǎ xián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bit
(2) mouthpiece