Có 1 kết quả:

mǎ guà ㄇㄚˇ ㄍㄨㄚˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

buttoned mandarin jacket of the Qing dynasty 清代[Qing1 dai4] (1644-1911)