Có 1 kết quả:

mǎ guà

1/1

mǎ guà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

buttoned mandarin jacket of the Qing dynasty 清代[Qing1 dai4] (1644-1911)