Có 1 kết quả:

Mǎ sài zú

1/1

Mǎ sài zú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Basay, one of the indigenous peoples of Taiwan
(2) Maasai people of Kenya