Có 1 kết quả:

Mǎ Chāo

1/1

Mǎ Chāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ma Chao (176-222), general of Shu in Romance of the Three Kingdoms