Có 1 kết quả:

mǎ pā

1/1

mǎ pā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

face-plant