Có 1 kết quả:

mǎ tí tiě

1/1

mǎ tí tiě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

horseshoe