Có 1 kết quả:

mǎ dá

1/1

mǎ dá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

motor (loanword)