Có 1 kết quả:

Mǎ Lián liáng ㄇㄚˇ ㄌㄧㄢˊ ㄌㄧㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ma Lianliang (1901-1966), Beijing opera star, one of the Four great beards 四大鬚生|四大须生