Có 1 kết quả:

Mǎ lǐ bó ěr ㄇㄚˇ ㄌㄧˇ ㄅㄛˊ ㄦˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Maribor, 2nd biggest city in Slovenia