Có 1 kết quả:

mǎ dèng

1/1

mǎ dèng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

stirrup