Có 1 kết quả:

mǎ duì

1/1

mǎ duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cavalry
(2) caravan of horses carrying goods