Có 1 kết quả:

Mǎ yǎ kě fū sī jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

Vladimir Mayakovsky (1893-1930), Russian poet and dramatist