Có 1 kết quả:

Mǎ Miàn

1/1

Mǎ Miàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Horse-Face, one of the two guardians of the underworld in Chinese mythology