Có 1 kết quả:

mǎ ān

1/1

mǎ ān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

saddle