Có 1 kết quả:

mǎ biān

1/1

mǎ biān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

horsewhip