Có 1 kết quả:

mǎ jū

1/1

mǎ jū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

young horse (colt or filly)