Có 1 kết quả:

mǎ jū zi

1/1

mǎ jū zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 馬駒|马驹[ma3 ju1]