Có 1 kết quả:

mǎ luó

1/1

mǎ luó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mule