Có 1 kết quả:

mǎ jiāo yú

1/1

mǎ jiāo yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Japanese Spanish mackerel (Scomberomorus niphonius)