Có 1 kết quả:

mǎ jiāo yú ㄇㄚˇ ㄐㄧㄠ ㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Japanese Spanish mackerel (Scomberomorus niphonius)