Có 1 kết quả:

mǎ lù

1/1

mǎ lù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) red deer
(2) fool
(3) idiot (Japanese 'baka')