Có 1 kết quả:

mǎ chǐ tú zēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(self-deprecating) to have grown old without accomplishing anything (idiom)