Có 1 kết quả:

xùn cóng

1/1

xùn cóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tame
(2) obedient