Có 1 kết quả:

chí yuán

1/1

chí yuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to rush to the rescue